W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka

3

  basket put

Jak leczyć zaawansowane zapalenie przyzębia za pomocą miniimplantów?

How Can Mini-Implants Help You Treat Your Patients Suffering from Advanced Periodontitis?

Bruno Lemay 

8
 

Prezentacja miniimplantów

17

  basket put

Chirurgia śluzówki i dziąseł – implanty stomatologiczne: pokrycie korzenia techniką Langera-Langera zmodyfikowaną przez Johna Bruno polegającą na przeszczepie podnabłonkowej tkanki łącznej

Dental Implants Mucogingival Surgery: Root Coverage Through Subepithelial Connective Graft Langer-Langer Technique Modified by John Bruno

Ercole Mereghetti

18

  basket put

Minimalnie inwazyjna implantacja natychmiastowa w obszarze zęba 22 z wykorzystaniem łączonego przeszczepu tkanek miękkich

Minimally invasive immediate implantation in region 22 using a combined soft-tissue graft

Gerhard Iglhaut

26

  basket put

Botiss – kompletny system biomateriałów do sterowanej regeneracji kości i tkanek

Botiss- complete system of biomaterials for guided bone and tissue regeneration

Krzysztof Chmielewski, Wojciech Ryncarz

34

  basket put

Zastosowanie protetycznego multisystemu retencyjnego

Use a retentive prosthetic multisystem

Gianni Storni

44

  basket put

Kwestie estetyczne dotyczące uzupełnienia pojedynczego zęba na implancie zakładanego bezpośrednio po ekstrakcji: analiza czynników ryzyka i kryteriów doboru elementów protetycznych

Immediate Post-Extraction Implant of the Single Tooth in the Aesthetic Sector: analysis of risk factors and selection criteria of prosthetic components

Andrea Berzaghi, Sergio Bortolini, Ugo Konsolo

49

  basket put

Protokół implantologiczny All-on-4

All-on-4, all the way

James Russell, Zaki Kanaan

58

  basket put

Praktyczne wskazówki w implantologii stomatologicznej. Spojrzenie na usuwanie korzeni i piezochirurgię

Practical tips in implant dentistry looks at root removal and piezosurgery

Edwin Scher

66

  basket put

Rośnie polski rynek implantologiczny

70
  Zaproszenia 72