W najnowszym numerze Art of Dentistry:

Ocena właściwości biologicznych kompozytów stomatologicznych zawierających hydroksyapatyt

Porównanie jakości opracowania kanałów korzeniowych za pomocą rotacyjnych narzędzi martenzytowych ProTaper Gold i DCTaperH– badanie in vitro

Działanie niepożądane past do zębów - przegląd piśmiennictwa

Zastosowanie metod wykorzystujących ultradźwięki w zabiegach usuwania wkładów koronowo-korzeniowych na podstawie piśmiennictwa

 S.O.S. SAVE OUR SMILES: Ocal zdrowy uśmiech Twoich pacjentów

Trwałe i bezpieczne mocowanie. Cementy versus kompozyty

Okluzja urazowa i wybrane metody jej leczenia

Zespół kombinowany Kelly’ego w codziennej praktyce lekarza dentysty

Choroby przyzębia u osób starszych – związek ze starzeniem, konsekwencje w jamie ustnej i leczenie

Szew skrzyżowany w kształcie odwróconej litery V. Zmodyfikowana technika, gwarantująca przesunięcie i dokoronowe utrzymanie płata w zabiegach periodontologicznej chirurgii plastycznej wokół zębów i implantów

Stan zdrowia i higiena jamy ustnej w warunkach izolacji analogowej misji kosmicznej

 

 okladka Art 2 2021 mala
 
 
 image001