sztuka 2 2011 rys 3

dr Gerhard Iglhaut, Memmingen, Niemcy

 

 

 PL

Minimalnie inwazyjna implantacja natychmiastowa w obszarze zęba 22 z wykorzystaniem łączonego przeszczepu tkanek miękkich


słowa kluczowe:

praca standardowa
platform switching
praca ruchoma
praca stała
korona
most
praca cementowana
praca przykręcana
bezzębie częściowe
bezzębie całkowite
inne

łącznik uniwersalny
łącznik Esthomic®
łącznik teleskopowy
łącznik złoto-plastikowy
łącznik ceramiczny
indywidualny łącznik cyrkonowy na bazie tytanowej
łącznik Logfit®
łącznik Locator™
łącznik kulowy
łącznik do belki
łącznik Vario SR


streszczenie:

 


GB

Minimally invasive immediate implantation in region 22 using a combined soft-tissue graft


key words:

standard

• platform switching
• removable
• fixed
• crown
• bridge
• cement-retained
• screw-retained
• partially edentulous
• edentulous
• other
• Universal abutment
• Esthomic® abutment
• Telescope abutment
• Gold-plastic abutment
• Ceramic abutment
• Individual zirconium

abutment on titanium base
• Logfit® abutment
• Locator® abutment
• Ball abutment
• Bar abutment
• Vario SR abutment
• other


summary: