Art of Denistry nr 4/2013

Drodzy Czytelnicy oddajemy w Wasze ręce 50 numer czasopisma Art of Denisty, funkcjonującego wcześniej pod tytułem As Stomatologii. To nasz mały, w zasadzie podwójny jubileusz, gdyż we wrześniu minęło 10 lat od ukazania się pierwszego wydania.

W ciągu minionego dziesięciolecia opublikowalismy setki artykułów i wzięlismy udział w wielu spotkaniach branżowych. Tony papieru zapełniły treści, które mam nadzieje przyczyniły się do pogłębienia Państwa wiedzy, wzbogaciły Wasze doświadczenia, zainspirowały, poszerzyły zainteresowania, usprawniły funkcjonowanie Państwa praktyk i wpłynęły na lepsze relacje z pacjentami.

spis tresciPobierz pełną wersję

 

Art of Denistry nr 3/2013

Art of Dentistry (dawna nazwa As Stomatologiito czasopismo specjalistyczne skierowane do osób pragnących aktywnie pogłębiać swoją wiedzę oraz inwestować w swoją praktykę. Czasopismo porusza zagadnienia z rożnych dziedzin stomatologii (endodoncji, periodontologii, stomatologii estetycznej, stomatologii zachowawczej, implantologii, chirurgii stomatologicznej, protetyki, ortodoncji, farmakologii) a także porady z zakresu ergonomii oraz psychologii w stomatologii, komunikacji interpersonalnej, zarządzania i marketingu. Prezentujemy także zaproszenia na konferencje, wystawy, sympozja oraz relacje z imprez branżowych.

do sklepu

 

spis tresci
Art of Denistry nr 2/2013

Art of Dentistry (dawna nazwa As Stomatologiito czasopismo specjalistyczne skierowane do osób pragnących aktywnie pogłębiać swoją wiedzę oraz inwestować w swoją praktykę. Czasopismo porusza zagadnienia z rożnych dziedzin stomatologii (endodoncji, periodontologii, stomatologii estetycznej, stomatologii zachowawczej, implantologii, chirurgii stomatologicznej, protetyki, ortodoncji, farmakologii) a także porady z zakresu ergonomii oraz psychologii w stomatologii, komunikacji interpersonalnej, zarządzania i marketingu. Prezentujemy także zaproszenia na konferencje, wystawy, sympozja oraz relacje z imprez branżowych.

do sklepu

 

spis tresci
Art of Denistry nr 1/2013

Art of Dentistry (dawna nazwa As Stomatologiito czasopismo specjalistyczne skierowane do osób pragnących aktywnie pogłębiać swoją wiedzę oraz inwestować w swoją praktykę. Czasopismo porusza zagadnienia z rożnych dziedzin stomatologii (endodoncji, periodontologii, stomatologii estetycznej, stomatologii zachowawczej, implantologii, chirurgii stomatologicznej, protetyki, ortodoncji, farmakologii) a także porady z zakresu ergonomii oraz psychologii w stomatologii, komunikacji interpersonalnej, zarządzania i marketingu. Prezentujemy także zaproszenia na konferencje, wystawy, sympozja oraz relacje z imprez branżowych.

do sklepu

 

spis tresci
Art of Denistry nr 1/2013

 Zapraszamy do lektury kolejnego, ostatniego już w 2012 roku wydania Art of Dentistry.

do sklepu

 

spis tresci
art 2012 3

 Zapraszamy do lektury kolejnego wydania czasopisma Art of Dentistry.

do sklepu

 

spis tresci
art 2012 3

 Zapraszamy do lektury kolejnego wydania czasopisma Art of Dentistry.

do sklepu

 

spis tresci
art 2012 1

Stomatologia odtwórcza coraz intensywniej zajmuje się poszukiwaniem coraz doskonalszych materiałów zapewniających najwyższą estetykę. Wielkie znaczenie w tym względzie odgrywają wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego. Zapewniają one bowiem doskonałą integrację z tkankami zęba, zarówno podczas stosowania odbudowy bezpośredniej, jak i koron ceramicznych. W literaturze specjalistycznej do dnia dzisiejszego nie istnieją przyjęte powszechnie protokoły kliniczne dotyczące konieczności stosowania wkładów koronowo-korzeniowych w zabiegach odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym. Tymczasem odbudowa zęba leczonego endodontycznie ze znacznym ubytkiem tkanek zęba jest często procedurą złożoną, wymagającą dogłębnej wiedzy w zakresie endodoncji, stomatologii zachowawczej, protetyki i periodontologii. Celem artykułu Przedprotetyczne odtwórcze leczenie chirurgiczne z zastosowaniem włókna szkolnego krok po kroku jest przedstawienie, z zastosowaniem przykładów klinicznych, procedury służącej mocowaniu przejrzystych wkładów koronowo-korzeniowych podczas przedprotetycznej odbudowy zęba leczonego endodontycznie. W artykule Osiągnięcie doskonałości estetycznej i odtwórczej za pomoca zaawansowancyh biomateriałów opisano koncepcje kliniczne i podejście metodologiczne do preparacji, odtwarzania i wykańczania uzupełnień w obrębie uzębienia w przednim odcinku szczęki z użyciem ostatnio opracowanych nanohybrydowych systemów materiałów kompozytowych z lepszymi właściwościami mechanicznymi, fizycznymi oraz optycznymi. Zaprezentowano także przegląd składu kompozytów oraz opis mechanicznego i fizycznego znaczenia owych właściwości. Informacje te będą z pewnością Państwu pomocne w uzyskiwaniu precyzyjnych, przewidywalnych i zadowalających estetycznie rezultatów. 

Badania dowodzą, że stan zapalny dziąseł, stanowiący wstęp do choroby przyzębia, dotyczy prawie wszystkich dzieci i nastolatków. Praca Stany zapalne dziąseł i przyzębia u młodocianych omawia problemy periodontologiczne występujące w tej grupie wiekowej, wpływ zachowań sprzyjających zmianom w tkankach przyzębia oraz znaczenie profilaktyki.

Rozpoczynamy nowy cykl, Zasady skutecznego doboru pracowników do gabinetu stomatologicznego traktujący o znaczeniu świadomego podejścia do procesu rekrutacji pracowników. W pierwszym odcinku przedstawiono osiem ról pracowniczych. Zasada głosi, iż do sprawnego funkcjonowania zespołu należy tak dobierać pracowników, by nie powielali oni wzajemnie swoich ról, lecz by każdy z nich reprezentował inną.

do sklepu

 

spis tresci
art 2012 1

Wraz z najlepszymi życzeniami świąteczno-noworocznymi zapraszamy do lektury kolejnego numeru Art of Dentistry

do sklepu

 

spis tresci
okladka 3 2011 as 2

W ciągu ostatnich dwóch dekad opracowano nowe techniki i technologie, które umożliwiają większości stomatologów lepsze prowadzenie leczenia endodontycznego. Znaczące wśród tych zmian jest wprowadzenie nauki o zaawansowanych materiałach. Dopiero niedawno nastąpiły jednak istotne zmiany w nauce o materiałach endodontycznych. Innowacje spowodowały zwiększenie wykorzystania technologii bioceramicznej w endodoncji, a dokładniej w obturacji. Bioceramika jest między innymi niezwykle zgodna biologicznie, nietoksyczna, nie kurczy się i pozostaje chemicznie stabilna w środowisku biologicznym, nie powoduje znaczących reakcji zapalnych. W artykule Technologia bioceramiczna. Innowacja w obturacji dr Den Koch przedstawia nowy uszczelniacz bioceramiczny, który w połączeniu ze stożkiem Activ GP umożliwia zastosowanie nowych technik obturacyjnych. Zalety tych technik wynikają z właściwości fizycznych związanych z technologią bioceramiczną, jak również z niesamowitej łatwości użytkowania. Mamy teraz do dyspozycji poprawioną trójwymiarową technikę pojedynczego stożka, dzięki której znacznie zwiększy się odsetek dentystów osiągających doskonałe rezultaty w obturacji. Technika obturacji pojedynczego stożka może być bardzo skuteczna, jeśli jednak wykonano ją prawidłowo i z odpowiednich materiałów. Czy asymetryczny przekrój narzędzia rotacyjnego zapobiega jego złamaniu w kanale korzeniowym? – zastanawiają się dr n. med. Joanna Słowik oraz dr n. med. Anna Jurczak, omawiając w artykule pod tym właśnie tytułem zalety nowego systemu narzędzi rotacyjnych, a wśród nich unikalny, asymetryczny przekrój narzędzi, w których podczas pełnego cyklu obrotu aktywne jest tylko jedno z trzech ostrzy, a pozostałe odpowiadają za usuwanie ściętej, zakażonej zębiny w kierunku dokoronowym. Wprowadzenie materiałów nowej klasy, o wysokiej wytrzymałości, dużej gęstości i znacznej wytrzymałości stworzyło nowe możliwości podczas terapii skomplikowanych przypadków protetycznych. Estetyczny potencjał systemów opartych na przykład na cyrkonie sprawia, że są doskonałym wyborem w przypadkach rutynowych, zwłaszcza u młodszych pacjentów. W artykule Przywracanie estetyki zębów przednich przez zastosowanie mostu z cyrkonu o dużej rozpiętości i niewielkiej korekcji ortodontycznej opisano leczenie urazu u młodego pacjenta. Leczenie było możliwe dzięki zastosowaniu 6-częściowego mostu przedniego po wcześniejszej ekstrakcji i terapii z wykorzystaniem aloprzeszczepu. W procesie przywracania funkcji należało również odnieść się do drobnych problemów ortodontycznych.

do sklepu

 

spis tresci
art 2011 2

Licówki ceramiczne wprowadzono w latach 30. XX w., ale w stomatologii powszechnie zaczęto je stosować około 50 lat później. W ostatnich latach licówki stały się popularną metodą rozwiązywania problemów estetycznych i funkcjonalnych. Decyzja o ich zastosowaniu powinna być podjęta rozważnie i uwzględniać badanie kliniczne, analizę modeli diagnostycznych i ewentualnie zdjęć rentgenowskich. Kiedy zastosować licówki, a kiedy wybrać inną opcję leczenia? Kiedy wskazana jest licówka, kiedy korona? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule Licówki porcelanowe – wskazania i przeciwwskazania w ujęciu klinicznym. W drugiej części cyklu Licówki ceramiczne w ogólnej praktyce stomatologicznej, zapoczątkowanego w poprzednim wydaniu Art of Dentistry, przedstawiono szczegółową analizę dostępnych materiałów. Zrozumienie podstawowej struktury różnych ceramicznych materiałów dentystycznych, ich właściwości fizycznych jest niezbędne, gdyż od tego zależy właśnie ich wybór.  Zastosowanie materiałów złożonych w odcinku przednim nie budzi już obecnie wątpliwości i zyskało sobie uznanie jako realna alternatywa dla stałych uzupełnień ceramicznych. Inaczej przedstawia się kwestia stosowania materiałów kompozytowych w bocznym odcinku uzębienia. W oparciu o przypadki kliniczne w artykule Materiały złożone w pracach bezpośrednich zaprezentowano możliwości i ograniczenia wynikające z właściwości współczesnych materiałów złożonych. Z kolei praca Rozwiązania kliniczne popularnych problemów towarzyszących bezpośrednim kompozytowym uzupełnieniom ubytków klasy II podpowiada, jak podejść do problemu tkanek miękkich w obszarze międzyzębowym, jak utworzyć kontur i kontakt proksymalny, wykończyć oraz wypolerować takie uzupełnienie. Po jej lekturze Czytelnik będzie wiedział, jak radzić sobie z problemami towarzyszącymi zakładaniu uzupełnień bezpośrednich z kompozytów w przypadku ubytków klasy II, aby ostatecznie uzyskać efekt „niewidocznej” kompozytowej odbudowy bezpośredniej.

do sklepu

 

spis tresci
art 2011 1

Zastosowanie licówek ceramicznych pozwala w radykalny sposób zmienić nieestetyczne i uszkodzone uzębienie. Mimo bardzo wielu zalet, licówki nie są jednak odpowiednim rozwiązaniem w każdej sytuacji. W pierwszej części cyklu artykułów Licówki ceramiczne w ogólnej praktyce stomatologicznej autorzy podają szczegółowo, krok po kroku, opis planowania leczenia licówkami ceramicznymi oraz omawiają ich wady i zalety. Uzupełnienia tymczasowe w złożonych przypadkach mogą być stosowane przez kilka miesięcy lub lat, dlatego należy uważnie rozważyć konstrukcję uzupełnień tymczasowych o długoterminowym zastosowaniu, materiały będące w użyciu, jak również sposób ich umieszczenia w jamie ustnej w trakcie leczenia. Frank Spear w artykule Rola uzupełnień tymczasowych w leczeniu interdyscyplinarnym, periodontologicznym i ortodontycznym ocenia wybrane, typowe przyczyny, dla których wymagane są długoterminowe łuki tymczasowe u dzieci i dorosłych. 

Na współpracę ze specjalistami zwraca także uwagę autorka artykułu Hipodoncja bocznych siekaczy w szczęce – opis przypadku. Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi w połączeniu z implantologią i protetyką otworzyło bowiem całkiem nowe możliwości. Praca prezentuje przypadek kliniczny pacjentki z wrodzonym brakiem siekaczy bocznych szczęki. Opis kolejnych faz leczenia poprzedzają rozważania i kryteria diagnostyczne.

Wyniki badań z różnych ośrodków badawczych potwierdzają pozytywny wpływ wczesnego leczenia ortodontycznego dzieci z zespołem Downa, zwłaszcza z wykorzystaniem płytki stymulacyjnej. W artykule Wczesna terapia ortodontyczna dzieci z zespołem Downa w aspekcie poprawy artykulacji – przegląd piśmiennictwa autorzy zaprezentowali charakterystyczne cechy zespołu Downa objawiające się w obrębie twarzoczaszki, zwracając uwagę na wpływ hipotonii, niedorozwoju kości oraz położenia języka na prawidłowy rozwój mowy oraz możliwość wykształcenia się wad zgryzu.

do sklepu

 

spis tresci
art 2010 2

Tę chorobę zwą tajemniczą. Do niedawna zazwyczaj ją ukrywano bądź lekceważono. Według WHO jest obecnie czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Depresja jest chorobą wszechobecną wśród ludzi i występującą od niepamiętnych czasów. Nie omija również środowiska dentystów, którzy zostali określeni w mediach jako „śmiercionośna profesja” (Portal Onet). W kolejnej części artykułu Depresja w środowisku lekarzy stomatologów dr Marek Bladowski na podstawie literatury, przedstawia najczęściej stosowane narzędzia do badania stanu nasilenia depresji u pacjentów wywodzących się z różnych grup zawodowych, w tym profesjonalistów medycznych. Przedstawione skale pomiaru (Becka, Hamiltona, Zunga i Burnsa) pozwalają w sposób bardzo dokładny, określić stopień depresji w jakim znajduje się dany pacjent, w tym przypadku lekarz dentysta, i wszcząć natychmiastowe postępowanie zaradcze, zarówno w zakresie psychologicznym jaki i farmakologicznym. Tego artykułu nie można pominąć!

Kontynuujemy także cykl Skutki uboczne ogólnej farmakoterapii w jamie ustnej. Tym razem bardzo ważne zagadnienie biofosfoniany oraz leki przeciwzakrzepowe. Stomatolodzy przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi, by uniknąć przykrych dla pacjenta komplikacji, powinni uwzględniać w wywiadzie pytanie o ewentualną terapię bifosfonianami, Sytuacja, kiedy w gabinecie pojawia się pacjent, u którego należy przeprowadzić zabieg chirurgiczny i informuje, że na stałe przyjmuje leki, które wpływają na jakikolwiek element układu hemostatycznego, z reguły jest jednak stresogenna dla personelu całego gabinetu, a w szczególności dla stomatologa. Aktualne trendy dotyczące terapii kardiologicznej i naczyniowej odchodzą od wstrzymania monoterapii preparatami przeciwpłytkowymi na okres poprzedzający zabieg chirurgiczny. Artykuł omawia postępowanie w gabinecie stomatologicznym, w przypadku pacjentów, poddanych takim terapiom.

Zmiany chorobowe błony śluzowej jamy ustnej wzbudzają często obawy pacjentów przed chorobą nowotworową. Język czarny włochaty jest zmianą o charakterystycznym wyglądzie, zlokalizowaną w widocznym miejscu i może zaniepokoić nie jednego pacjenta. Tak też było i w sytuacji pacjenta, którego przypadek opisano w pracy Język czarny włochaty. Autorzy na podstawie piśmiennictwa oraz prezentacji własnego przypadku, przedstawili łagodną zmianę, jaką jest język czarny włochaty oraz wskazali właściwe metody jej leczenia.

do sklepu

spis tresci
art 2010 2

Tę chorobę zwą tajemniczą. Do niedawna zazwyczaj ją ukrywano bądź lekceważono. Według WHO jest obecnie czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Depresja jest chorobą wszechobecną wśród ludzi i występującą od niepamiętnych czasów. Nie omija również środowiska dentystów, którzy zostali określeni w mediach jako „śmiercionośna profesja” (Portal Onet). W kolejnej części artykułu Depresja w środowisku lekarzy stomatologów dr Marek Bladowski na podstawie literatury, przedstawia najczęściej stosowane narzędzia do badania stanu nasilenia depresji u pacjentów wywodzących się z różnych grup zawodowych, w tym profesjonalistów medycznych. Przedstawione skale pomiaru (Becka, Hamiltona, Zunga i Burnsa) pozwalają w sposób bardzo dokładny, określić stopień depresji w jakim znajduje się dany pacjent, w tym przypadku lekarz dentysta, i wszcząć natychmiastowe postępowanie zaradcze, zarówno w zakresie psychologicznym jaki i farmakologicznym. Tego artykułu nie można pominąć!

Kontynuujemy także cykl Skutki uboczne ogólnej farmakoterapii w jamie ustnej. Tym razem bardzo ważne zagadnienie biofosfoniany oraz leki przeciwzakrzepowe. Stomatolodzy przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi, by uniknąć przykrych dla pacjenta komplikacji, powinni uwzględniać w wywiadzie pytanie o ewentualną terapię bifosfonianami, Sytuacja, kiedy w gabinecie pojawia się pacjent, u którego należy przeprowadzić zabieg chirurgiczny i informuje, że na stałe przyjmuje leki, które wpływają na jakikolwiek element układu hemostatycznego, z reguły jest jednak stresogenna dla personelu całego gabinetu, a w szczególności dla stomatologa. Aktualne trendy dotyczące terapii kardiologicznej i naczyniowej odchodzą od wstrzymania monoterapii preparatami przeciwpłytkowymi na okres poprzedzający zabieg chirurgiczny. Artykuł omawia postępowanie w gabinecie stomatologicznym, w przypadku pacjentów, poddanych takim terapiom.

Zmiany chorobowe błony śluzowej jamy ustnej wzbudzają często obawy pacjentów przed chorobą nowotworową. Język czarny włochaty jest zmianą o charakterystycznym wyglądzie, zlokalizowaną w widocznym miejscu i może zaniepokoić nie jednego pacjenta. Tak też było i w sytuacji pacjenta, którego przypadek opisano w pracy Język czarny włochaty. Autorzy na podstawie piśmiennictwa oraz prezentacji własnego przypadku, przedstawili łagodną zmianę, jaką jest język czarny włochaty oraz wskazali właściwe metody jej leczenia.

do sklepu

spis tresci
art 2010 1

As stomatologii jest czasopismem z siedmioletnią historią, w kolejny, ósmy już rok istnienia na polskim rynku wydawniczym, wkraczamy ze zmienionym tytułem Art of Dentistry.

Nasz periodyk po raz kolejny został bardzo pozytywnie oceniony przez organ opiniujący w Index Copernicus, posiadamy status czasopisma naukowego znajdującego się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo. Te wysokie oceny niezmiernie nas cieszą i są dla nas oczywiście zachętą, a zarazem zobowiązują do dalszej pracy nad poziomem pisma. Stąd też i zmiana tytułu oraz współpraca z nowymi instytucjami, polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, autorami. Naszą ambicją jest tworzyć pismo, które w jeszcze większym stopniu będzie zarówno interesującą lekturą, jak i źródłem fachowej informacji. Mamy nadzieję, że sprostamy Państwa oczekiwaniom. By tak się stało, liczymy także na uwagi, propozycje tematów, ciekawe opisy przypadków, artykuły.

Po raz kolejny przypominamy Państwu i gorąco zachęcamy do prenumeraty czasopisma „Asystentka i Higienistka Stomatologiczna”. Myślę, że nie tylko warto, ale wręcz trzeba zadbać o ciągłe dokształcanie się personelu średniego. My właśnie w tym pomagamy. Osobom interesującym się implantologią stomatologiczną polecamy Sztukę Implantologii, którą od kolejnego numeru wzbogacimy o tematykę periodontologiczną, jakże ściśle związaną z właściwym, zakończonym pełnym sukcesem postępowaniem implantologicznym.

do sklepu

 

spis tresci