sztuka 2 2011 rys 5

Gianni Storni, technik dentystyczny 

 

 PL

Zastosowanie protetycznego multisystemu retencyjnego 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W dzisiejszych czasach, większość pacjentów i dentystów jest świadoma korzyści, jakie daje długotrwałe użytkowanie implantów w jamie ustnej oraz z poprawy jakości życia pacjenta z tym związanej. W związku z tym, w ostatnim czasie wielu producentów dostarcza łatwiejszych rozwiązań umożliwiających długoterminowe i lepsze rezultaty leczenia implantami. Jednym z takich rozwiązań jest niskoprofilowy zatrzask odlewany do protez overdenture na implantach.
Profil OT Equator ® firmy Rhein’83 USA, oferuje podwyższoną siłę retencji i łatwość użycia w różnych przypadkach protez podpartych na implantach.


GB

Use a retentive prosthetic multisyste


key words:

 


summary:

By now, most patients and dentists are well aware of the benefits of implants in terms of improved long-term oral health, as well as an improved quality of life for patients. Because of this, there have been many advances in recent years by manufacturers hoping to deliver easier, longer-lasting and more predictable implant outcomes.
Rhein 83 USA ’s OT Equator® profile offers elevated retention power and ease of use for a variety of implant-supported prosthetic cases.