sztuka 1 2012 rys 1

dr Bruno Lemay (DMD), założyciel Instytutu CMI

 

 PL

Jak leczyć zaawansowane zapalenie przyzębia za pomocą miniimplantów?


słowa kluczowe:

miniimplanty, periodontitis


streszczenie:

Mamy skłonność wierzyć, że przyszłość protetyki nie jest świetlana ze względu na postępy w dziedzinie zdrowia jamy ustnej, a także w to, że pacjentów wymagających protez będzie coraz mniej. Jednak, bez względu na ogólną poprawę warunków higienicznych, wielu pacjentów prędzej czy później nadal traci zęby z powodu ciężkiej choroby przyzębia lub dlatego, że nie stać ich na leczenie.


GB

How Can Mini-Implants Help You Treat Your Patients Suffering from Advanced Periodontitis?


key words:

mini-implants, periodontitis


summary:

We would tend to believe that the future of denturism is not very bright as, with the advances made in dental health, there would be less patients loosing their teeth and in need of dentures. However, regardless of the overall improvement of hygiene conditions, there are still many patients who will, sooner or later, loose their teeth because of a severe periodontal disease or because they cannot afford their treatments.