DSC 0037a 2

Anna Spyrka 

 

 PL

Wstęp 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Drodzy Czytelnicy,

Co zrobić w przypadku 27-letniej pacjentki, która wymaga usunięcia wszystkich zębów w jednym lub obu łukach? Czy w tak młodym wieku wymaga ona zaopatrzenia w zdejmowalne protezy? Koncepcja All-on-4, wprowadzona przez popularnego również w naszym kraju Paulo Malo, polegająca na umieszczeniu dwóch prostych przednich implantów i dwóch kątowych tylnych, przy ominięciu zatok i nerwu bródowego, pozwala na przewidywalne wyniki leczenia, nawet w przypadkach najtrudniejszych. Celem artykułu Protokół implantologiczny All-on-4 jest przedstawienie, na przykładzie określonego przypadku, korzyści wynikających z nowego protokołu implantologicznego. Dzięki temu poznają Państwo jedną z alternatyw wobec protez na implantach typu overdenture i będą mogli rozważyć opcje dla uzupełnień ostatecznych uwzględniające oczekiwania i ograniczenia finansowe pacjenta.

W ostatnich latach dwublaszkowe techniki rekonstrukcji śluzówki i dziąseł zyskały duże uznanie u pacjentów pod względem efektów estetycznych, a u chirurgów – pod względem przewidywalności i zasięgu pokrycia korzenia. W artykule Pokrycie śluzówki korzenia techniką Langera-Langera zmodyfikowaną przez Johna Bruno polegającą na przeszczepie podnabłonkowej tkanki łącznej opisano i udokumentowano kilka klinicznych przypadków recesji dziąsła leczonych ww. sposobem.

Od kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych miniimplanty są stosowane do stabilizowania protez pełnych lub częściowych. W tym okresie technika tak, jak i używane materiały rozwijały się, zwiększając znacznie wskaźnik powodzenia długoterminowego. Jeśli technika ta jest stosowane zgodnie z procedurami, a leczenie prowadzone prawidłowo, wskaźnik powodzenia leczenia dolnej szczęki może sięgnąć 97%. Miniimplanty są też idealnym rozwiązaniem dla 85% pacjentów, którzy nie mogą sięgnąć po standardowe implanty ze względu na ograniczone środki finansowe lub niewystarczającą ilość pozostałej kości. O korzyściach ze stosowania miniimplantów wraz z prezentacją ich zastosowania mogą się Państwo zapoznać w artykule Jak leczyć zaawansowane zapalenie przyzębia za pomocą miniimplantów?

Życzę miłej lektury

Anna Spyrka

redaktor naczelna


GB

 


key words:

 


summary: