W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka

3

 basket put

Implantacja bez zabiegów augmentacyjnych w znacznie atroficznej żuchwie oraz wykonanie uzupełnienia protetycznego. Opis przypadku

Implantation in highly atrophic mandible avoiding the utility of augmentative methods (augmentation) and prosthetic care/supply

Leonard Kożdoń, Michael Kühn

6

 basket put

Zachowanie naturalnie powstającego profilu tkanki miękkiej w strefie estetycznej wokół implantów stomatologicznych

Creation and Preservation of Natural Soft Tissue Emergence Profiles Around Dental Implants in the Esthetic Zone

Paul S. Petrungaro 

14

 basket put

Dystalizacja zębów w szczęce z wykorzystaniem miniimplantów - opis przypadku

Dystalisation of maxillary teeth using miniimplants - a case report

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger

32

 basket put

Protezy typu overdenture na implantach jeszcze bardziej przewidywalne w skutkach

Implant Retained Overdentures Made More Predictable

Sanjay Chopra, Philip Hayder

36

 basket put

Uzupełnienie protetyczne oparte na koronach podwójnych przy jednostronnym zwiększeniu liczby filarów poprzez wszczepienie implantów

Prosthetic restoration based on double crowns with unilateral increase in the number of abutments through implantation

Leonard Kożdoń, Michael Kühn 

40

 basket put

Implantologia sterowana obrazem

Image Guided Implantology

Luca Orsetti, Massimo Brilli, Stefano Silvestrelli

48

basket put 

Postępowanie w ogólnej praktyce stomatologicznej w przypadku niepowodzenia implantu – część 1

Dealing with Implant Failures in General Practice – Part 1

Koray Feran

57