Uzupenienie-protetyczne-oparte

dr med. dent. Leonard Kożdoń, lek. dent. Michael Kühn

 

 

 PL

Uzupełnienie protetyczne oparte na koronach podwójnych przy jednostronnym zwiększeniu liczby filarów poprzez wszczepienie implantów


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W artykule zaprezentowano kilka przypadków postępowania oraz systematykę zwiększania liczby filarów w zredukowanym uzębieniu resztkowym. W dalszej części opisano zalety koncepcji zwiększenia liczby filarów w zredukowanym uzębieniu resztkowym.


GB

 

Prosthetic restoration based on double crowns with unilateral increase in the number of abutments through implantation


key words:

 


summary:

The article presents several procedural sequences and the scheme of increasing the number of abutments in reduced residual dentition. The advantages of increasing the number of abutments in reduced residual dentition are described further in the article.