Implantacja-bez-zabiegw

dr med. Leonard Kożdoń, Diplomate IOCL, specjalista z zakresu implantologii i periodontologii
Michael Kühn, lekarz dentysta, specjalista z zakresu implantologii

 

 

 PL

Implantacja bez zabiegów augmentacyjnych w znacznie atroficznej żuchwie oraz wykonanie uzupełnienia protetycznego - opis przypadku


słowa kluczowe:

znaczna atrofia wyrostka zębodołowego, implanty wszczepione pod kątem, łącznik kątowy, augmentacja, indywidualizowane nadbudowy implantów


streszczenie:

Znaczny zanik kości przysparza implantologowi nierzadko spore problemy. Złożone zabiegi rekonstrukcyjne powinny być przeprowadzane przez wysoko wyspecjalizowanych kolegów lub kliniki. Opisana koncepcja wykorzystania istniejącej tkanki kostnej i wszczepienia implantów pod kątem, umożliwia wykonanie stabilnej lub stałej nadbudowy protetycznej bez konieczności podejmowania zabiegów augmentacyjnych.


GB

 

Implant supported overdenture for the severely atrophic mandibule, without osseous grafting - case report


key words:

severely alveolar atrophy, angle implant, angle abutment, grafting, individual components of the implant assembly


summary:

Severely bone atrophy gives a problem. It can be resolve only by specialists. In this paper we describe an innovative idea to use the local bone and the angle implants to do the Implant supported overdenture for the severely atrophic mandibule, without osseous grafting.