Implantologia-sterowana-obrazem

dr Luca Orsetti, dr Massimo Brilli, Stefano Silvestrelli 

 

 PL


Implantologia sterowana obrazem


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Dzięki badaniom z ostatnich lat i rozpowszechnieniu technologii informacyjnej na wszystkich poziomach medycyny, wiele operacji chirurgicznych można zaplanować za pomocą dedykowanego oprogramowania. Chirurg jest w stanie zwizualizować każdy szczegół anatomiczny obszaru podlegającego kolejnym etapom operacji chirurgicznych w bardzo dokładnej, trójwymiarowej rekonstrukcji. W implantologii techniki te są określane akronimem I.G.I. (Image Guided Implantology) oznaczającym implantologię sterowaną obrazem. I.G.I. doskonale pasuje do protokołów, które mają zastosowanie w nowoczesnej chirurgii w odniesieniu do planowanych operacji małoinwazyjnych.


GB

 Image Guided Implantology


key words:

 


summary:

Thanks to the research and diffusion of information technology throughout all levels of medicine in recent years, many surgical operations can now be planned using dedicated software so that the surgeon can visualize each individual anatomical detail in the areas affected by successive steps in surgical operations in very accurate three-dimensional reconstructions. These techniques are identified in implant surgery by the acronym I.G.I. (Image Guided Implantology). I.G.I. harmonizes perfectly with the protocols that are used in modern surgery for planned accurate miniinvasive operations.