W numerze

 
 

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA

 

basket put

Obuszczękowa implantacja poekstrakcyjna połączona z natychmiastowym obciążeniem żuchwy

Bilaterally impantation after extraction with immediate functional load of mandibular

Jorge Caubet Biayna

6

basket put

Wąski implant UNO o średnicy 3mm: badanie wstępne przeprowadzone na ludzkiej żuchwie

3mm UNO Narrow Implant: A Preliminary Study on Human Mandible

Luca Di Alberti

12

basket put

Zachowanie struktur anatomicznych dzięki technikom zachowania zębodołu poekstrakcyjnego i wyrostka zębodołowego

Preservation of structure through socket preservation and ridge preservation

A. Happe

18
 

BIOMATERIAŁY

 

basket put

Membrany kolagenowe pokazują różnice w leczeniu

These are the differences between the collagen membranes

Birgit Wenz

22

basket put

Kliniczne zastosowanie wołowego, spiekanego materiału kościozastępczego Cerabone. Studium przypadków pacjentów po zabiegach implantacyjnych

A clinical useful of the bovine bone coal replacement material - Cerabone. Study of the patients cases after implantation

dr Daniel Rothamel, dr Jörg Neugebauer, dr Martin Scheer, dr Lutz Ritter und Univ.-prof. dr Joachim E. Zöller, Köln

28
 

ROLA BIOTECHNOLOGII Z ZACHOWANIU ESTETYKI IMPLANTOLOGICZNEJ

 

basket put

Długoterminowe badania kliniczne z użyciem implantów Laser-Lok

Long-term case studies using a Laser-Lok implant

Courtesy of Cary Shapoff, DDS (Fairfield, CT) Restorations by Jeffrey A. Babushkin, DDS (Trumbull, CT) Ongoing Study

41
 

BADANIA KLINICZNE

 

basket put

Kliniczna ocena wpływu laserowej mikrostruktury na tkankę miękką i przymocowanie kości do implantu

Clinical Evaluation of Laser Microtexturing for Soft Tissue and Bone Attachment to Dental Implants [Basic and Clinical Research]

G.E. Pecora, R. Ceccarelli, M. Bonelli, H. Alexander, J.L. Ricci

46
 

NAWIGACJA W IMPLANTOLOGII

 

basket put

Sposób wytwarzania szablonów chirurgicznych na modelach medycznych. Doniesienie wstępne

The way to form the surgical routines on the clinical models. The initial informations

Sergij Isaryk

48
 

IMPLANTOPROTETYKA

 

basket put

Cementowanie konstrukcji na implantach – szybko i bezpiecznie. Doświadczenia własne z nowym wariantem mocowania suprakonstrukcji opartych na implantach

The installation of the constructions supporting on the implants - quickly and safely. A new variant of putting in position implant supraconstructions: self- experiences

Andreas Blech

62