Zachowanie-naturalnie

A. Happe 

 

 PL


Zachowanie struktur anatomicznych dzięki technikom zachowania zębodołu poekstrakcyjnego i wyrostka zębodołowego


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Utrata zęba jest związana z procesem utraty tkanek twardych i miękkich. Odbudowa tych struktur w obszarze estetycznym stanowi w dalszym ciągu wielkie wyzwanie dla implantologów. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań naukowych nad efektami powyższych koncepcji terapeutycznych.


GB

 Preservation of structure through socket preservation and ridge preservation


key words:

 


summary:

Loss of a tooth is associated with the loss of hard and soft tissue. Reconstructing these in the aesthetic zone is currently a great challenge for implantologists. This article presents the scientific results of the therapeutic concepts.