cementowanie

lek. stom. Andreas Blech, Karlsruhe 

 

 PL

Cementowanie konstrukcji na implantach – szybko i bezpiecznie. Doświadczenia własne z nowym wariantem mocowania suprakonstrukcji opartych na implantach


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Mocowanie koron i mostów na implantach wzbudza ciągle kontrowersje i pytania. Najczęstsze, czy możliwe jest zbicie absolutnie stabilnych zacementowanych konstrukcji bez ich uszkodzenia? Z nowym cementem Implantlink® semi DETAX stało się to po raz pierwszy możliwe.


GB

The installation of the constructions supporting on the implants - quickly and safely. A new variant of putting in position implant supraconstructions: self- experiences

 


key words:

 


summary: