Nowości

156

 

Doskonałość w estetyce dentystycznej: planowana implantologia estetyczna

W poniższym przypadku opisano zastosowanie tlenku cyrkonu u pacjenta wymagającego rozległych zabiegów chirurgicznych oraz wszystkie etapy pracy, krok po kroku, od projektu do ostatecznego uzupełnienia

Excellence in Dental Aesthetics: Guided Aesthetic Implantology

This case describes the use of zirconium oxide in a patient who required extensive surgery and the step-by-step procedure, from design to restoration

Luc i Patrick Rutten

 158

Proteza na implantach z zespoleniem belkowym

Metoda klasyczna - indywidualna i funkcjonalna część 2

The bar prosthesis on implants

The classic – individual and functional- Part 2

Axel Mühlhauser

 172

 

Nowo opracowane metody określania okluzji

Newly developed methods to determine occlusion

Jochen Peters

 184

 

Rozwiązania protetyczne z żywicy acetalowej

Prosthetic Solutions in Acetal Resin

Claudio Mengani

 190

 

Indywidualne narzędzie do sprawdzania i ustawiania licówek porcelanowych w odpowiednich pozycjach: Easychecker – klucz estetyczny

Individual Tools for Controlling and Positioning Porcelain Veneers: Easychecker – The Aesthetic Key

Ralf Barsties i dr Frank Meuter

 198

 

Z wizytą w Firmie GC

Z Makoto Nakao, prezesem GC rozmawia Peter Asselmann

 206

 

Wiatry zmian...

The Winds of Change...

Mike Girard

 210

Regionalne Fora Implantologiczne BIOMET3i

 214