Antonella. W jaki sposób osiągnąć przewidywalne efekty estetyczne przy stosowaniu materiałów pełnoceramicznych

Antonella. How to obtain a predictable aesthetic result with metal-free materials

Michele Temperani i Francesco Argentino

6

Przezierna struktura do nowych celów estetycznych 

Translucent structure for new esthetic goals

Leonardo Cavallo, dr Dario Guarnera

16 

Estetyka pojedynczego siekacza środkowego z utrzymaniem tkanki miękkiej– część II

Aesthetics of a Single Central Incisor with Soft Tissue Management- Part II 

Yugo Hatai

24 

 

Systematyczne, bioestetyczne podejście do uzupełnień. Część I

A Systematic Bioesthetic Approach to Restorations. Part 1

Michael Brüsch, Ralf Dahl

32 

Leczenie bezzębia żuchwy z zastosowaniem stożkowych łączników implantologicznych – uproszczone podejście do rozbieżnego wszczepiania implantów

Treatment of mandibular edentulism using conical interface abutments; a simplified approach to divergent implant placement 

Lyndon F. Cooper, Ghadeer Thalji

49 

Fast & fixed – natychmiastowa implantacja i rehabilitacja bezzębnych szczęk

Fast & Fixe - Immediate implant and rehabilitation of edentulous jaws 

Dieter Grau, MSc, Margit Weiss

58 

Innowacyjny element w protetyce implantologicznej Łącznik implantologiczny natłaczany ceramiką

An innovative component for implant prosthetics The Press-on-ceramics Abutment

Klaus K. Ernst

66 

Stabilizacja protez całkowitych. Wzmocnienia odlewane.

Stabilization of full dentures. The cast reinforcement.

Wolfgang Lang

72