W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka

67

 basket put

Odkażanie i leczenie zapaleń błony śluzowej wokół implantu oraz periimplantitis

The decontamination and treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis

Michael Norton

72 

 basket put

Uzupełnienie protetyczne typu overdenture oparte na belce oraz stałe hybrydowe uzupełnienia oparte na implantach w technologii CAD-CAM

CAD-CAM Prosthetics for Bar Overdentures and Fixed Hybrid Implant Treatments

Gregori M. Kurtzmann

78

 basket put

Implantacja natychmiastowa ANKYLOS® C/X

Immediate implantation ANKYLOS® C/X

Krzysztof Chmielewski

88

 basket put

Podniesienie zatoki metodą zamkniętą i jednoczesne umieszczenie implantu

Sinus bone graft using minimal invasive crestal approach and simultaneous implant placement: Preliminary report

Ji-Young Lee, Young-Kyun Kim

94

 basket put

Zastosowanie szkła bioaktywnego oraz technik mieszanych w odbudowie tkanki kostnej

The use of bioactive glass and mixed techniques in the reconstruction of osseous tissue

Thierry Maleca

100

 basket put

Powikłania przeszczepów kostnych - jak ich unikać?

Bone Grafting Complications and How to Avoid Them

Nadir Khan

108

basket put

Dwuetapowe, oszczędzające czas postępowanie przy zredukowanej poziomo ilości kości bez transplantacji

Two-step time-saving procedure at a horizontally reduced amount of bone without transplantation

Leonard Kożdoń, Michael Kühn

114

basket put 

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego techniką FBET w implantoprotetyce: ocena i ograniczenia

FBET technique of crestal splitting in implantoprosthetic treatment - estimation and limitation

Massimo Corigliano, Edoardo Baldoni

122