Postpowanie-w-oglnej-praktyce-stomatologicznej

dr Koray Feran 

 

 PL

Postępowanie w ogólnej praktyce stomatologicznej w przypadku niepowodzenia implantu – część 1 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W pierwszym artykule z dwuczęściowej serii dr Koray Feran omawia szczegóły i strategie postępowania w przypadku niepowodzenia implantu i proponuje właściwy sposób rozwiązywania rożnych problemów. Artykuł ten akcentuje kilka szerokich, oddzielnych zagadnień prawnych, z którymi mogą się zetknąć stomatolodzy i implantolodzy – w odniesieniu do implantów i odbudowy na implantach, jak również zagadnień z dziedziny zaniedbań klinicznych i prawa umów. Definicje zawarte w tym artykule służą wyłącznie do celów związanych z ogólnym opisem w jego treści. Artykuł dotyczy przeglądu ogólnego; nie stanowi poradnika prawnego. Jeżeli stomatolog będzie miał do czynienia z którymś z wymienionych tu problemów, radzę bezzwłocznie zgłosić się po poradę do profesjonalisty.


GB

Dealing with Implant Failures in General Practice – Part 1


key words:

 


summary:

In the first of a two-part series, Koray Feran explores information and strategies for coping with implant failures and the correct route to resolving any issues. This article touches upon several broad and separate issues of the law that may be experienced by practitioners and implantologists, including clinical negligence and contract law, in regard to implants and implant-retained restorations. The definitions laid out within this piece are for the purpose of general description for this article’s content only. The article is an overview and in no way a legal guide. Should any professional be faced with any of the problems addressed in this article, my first advice to them is to seek professional guidance.