W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka

 3
 

IMPLANTOPROTETYKA

 

 basket put

Leczenie implantoprotetyczne w obszarze estetycznym –opis przypadku

The implantoprosthetic treatment in the esthetic zone – case description

Bożena Kalmuk

17
 

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA

 

 basket put

Zastosowanie implantów jednoczęściowych w odbudowach kosmetycznych przedniego odcinka szczęki – opis przypadków

One piece implant in cosmetic reconstruction of the front part of maxilla - case description

Jacek Górecki

22
 

BADANIA KLINICZNE 

 

 basket put

Eksperymentalne badanie w zakresie dwufazowego substytutu kości Ossceram nano Struktura powierzchni, biokampatybilność i regeneracja tkanki twardej

The experimental study on the two-stage bone substitute Ossceram Nano Surface structure, biocompatibility and hard tissue regeneration

Daniel Rothamel, Jörg Neugebauer, Thea Lingohr, Timo Dreiseidier, Lutz Ritter, Joachim Zäller 

30

 basket put

Zmiany radiologiczne wokół natychmiastowo obciążonych implantów wprowadzonych u pacjentów z towarzyszącą periodontopatią – jednoroczne wyniki badań

Radiographic changes of immediately restored implants in periodontally susceptible patients – one year results

Zuabi O., Horwitz J., Peled M., Machtei E.E.

42
  BIOMATERIAŁY   

 basket put

Biofunkcjonalność – aspekt biologiczny materiału Geistlich Bio-Oss®

Biofunctionality – the biological history of Geistlich Bio-Oss®

Branislav Kostadinov

50
  ZARZĄDZANIE I MARKETING   

 basket put

Dotacje Unii Europejskiej na projekty realizowane przez gabinety stomatologiczne

The allowances of European Union for the projects made of the dental offices

Edyta Ząbek,Tomasz Nowak 

54
  WYDARZENIA   
basket put

IV Świąteczny Wieczór Implantologiczny

57

 basket put

IV Kongres implantologiczno-estetyczny Tytani™ „Implantologia dziś i jutro”

58