DSC 0037a 2

Anna Spyrka, redaktor naczelna 

 

 PL


Wstęp

 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Drodzy Czytelnicy!

Lekarz implantolog niejednokrotnie staje przed wyborem uzupełnienia implantoprotetycznego, rodzaju systemu implantologicznego, biomateriału… Oceniając każdy przypadek indywidualnie, trzeba wziąć pod uwagę wiele kryteriów – najważniejsze to aspekty kliniczne i techniczne, równie istotne są też możliwości i potrzeby pacjenta. Bywa i tak, że trzeba pójść na kompromis. Mam nadzieję, że zawarte w tym numerze artykuły, pomogą Państwu rozwiać niektóre wątpliwości i wzbogacą wiedzę.
O zaletach i wadach zatrzasku kulowego, belki, teleskopów czy mostów stałych, można przeczytać w artykule Implantoprotetyczne warianty uzupełnienia bezzębia. Problem wyboru. Dirk Bachmann, mistrz techniki dentystycznej dzieli się swoim praktycznym doświadczeniem i omawiając poszczególne typy uzupełnień, przekazuje bardzo cenne wskazówki i przykłady rozwiązań różnych problemów. Z kolei zalety zastosowania implantów jednoczęściowych omawia dr Jacek Górecki opisując przypadki zastosowania implantów jednoczęściowych w odbudowach kosmetycznych przedniego odcinka szczęki. Praca przedstawia tego typu implantację w wąskich lukach, po leczeniu ortodontycznym oraz zastosowanie implantacji poekstrakcyjnej techniką bezpłatkową.
W implantologii stomatologicznej stosuje się wiele materiałów do regeneracji tkanki kostnej. Przy ich wyborze istotnym czynnikiem jest możliwość uzyskiwania przewidywalnych rezultatów leczenia. Przydatna jest także znajomość rzetelnych danych prezentowanych w literaturze naukowej. Jednym z takich opracowań jest artykuł Biofunkcjonalność – aspekt biologiczny materiału Geistlich Bio-Oss®


Życzę miłej lektury

Anna Spyrka
redaktor naczelna


GB

 


key words:

 


summary: