2007 1 Spyrka2

Anna Spyrka 

 

 PL

III Kongres DGOI – Baden Baden 2006


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

3 Międzynarodowy Kongrese DGOI – Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie odbył się w dniach 5-7 października w Baden Baden w Niemczech jednocześnie z Europejską Konferencją ICOI - International Congress Of Oral Implantologists.

Imprezie przyświecało hasło – „Praca zespołowa w implantologii sposobem na uzyskanie perfekcyjnych wyników”.

W czasie Kongresu we współpracy z BDIZ - EDI ICOI zorganizowało European Consensus Conference on Oral Implantology przed kongresem. Wybitni eksperci dyskutowali nad kryteriami natychmiastowej implantacji oraz natychmiastowego obciążenia wykorzystując najnowsze osiągnięcia tych technik. Głównym tematem Consensus - Konferencji było nie tylko porozumienie w sprawie natychmiastowej implantacji i natychmiastowego obciążenia, ale także konsensus w sprawie edukacji w implantologii stomatologicznej – standardy międzynarodowe dla studentów, absolwentów i specjalizujących się lekarzy praktyków. Próbowano również zdefiniować standardy treningu w implantologii stomatologicznej.


GB

 


key words:

 


summary: