W numerze

 
 

Nowości

 82
 

Promocje CEDE

83

 basket put

Proteza na implantach z zespoleniem belkowym. Metoda klasyczna - indywidualna i funkcjonalna

The bar prosthesis on implants. The classic –individual and functional

Axel Mühlhauser

84

 basket put

Natychmiastowe obciążenie implantów w bezzębnej żuchwie. Postępowanie chirurgiczne, protetyczne i laboratoryjne podczas wykonywania przykręcanego uzupełnienia protetycznego

Immediate loading in the edentulous mandible. Surgical , prosthetic and laboratory procedures with screw-retained prosthetics

Jan Spieckermann, Ulrich Glase

94

 basket put

Stabilizacja protez za pomocą implantów o małej średnicy

Stabilizing Partial Dentures Using

Erwood

102

 basket put

Wykorzystanie implantów o długości 6mm w przypadkach ograniczonego woluminu kości: Wstępne, 6-miesięczne badanie kliniczne

The Use Of 6mm Long Implants In Cases With Limited Bone Height: A Preliminary 6-Month Clinical Study

Olimpiu L. Karancsi, Radu Sita, Emanuel A. Bratu

108

 basket put

Użycie matrycy kolagenowej mucoderm® w celu pokrycia recesji tkanek miękkich i poszerzenia strefy dziąsła nieruchomego – opis przypadku

Mucoderm® collagen matrix application covering the soft tissue recession and widening of an attached gingiva zone – case report

Krzysztof Chmielewski

114

 basket put

Wybór rozwiązania w przypadku upośledzonej funkcji podłoża wymaga przedyskutowania z pacjentem 

Compromised Foundations Require Confident Conversation

Richard Winter

120

 basket put

Zainfekowany ząb: podejście etapowe do zakładania implantu

The infected tooth: a staged approach to implant placement

Robert J. Miller

132

 basket put

Narodowe Sympozjum Osteologia w Warszawie 2012. Nowe kierunki w chirurgii regeneracyjnej tkanek miękkich

140

 basket put

Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

144
 basket put NEO Euro Sympozjum 145