8

Lyndon F. Cooper, Ghadeer Thalji

 

 PL

Leczenie bezzębia żuchwy z zastosowaniem stożkowych łączników implantologicznych – uproszczone podejście do rozbieżnego wszczepiania implantów


streszczenie:

Zastosowanie łączników o styku stożkowym pozwala na celowe wszczepienie implantów w orientacji nierównoległej bez dodatkowych komplikacji (dodatkowe śruby, łączniki kątowe lub łączniki indywidualnie projektowane) przy wykonywaniu protez. Opisana w niniejszym artykule konfiguracja 20 stopniowa zapewnia należytą wytrzymałość na styku łącznik/proteza, zwiększając stabilność śrub. 

Zastosowanie technologii CAD/CAM do wykonania konstrukcji nie wyklucza zastosowania indywidualnych łączników w konstrukcji. Stosowanie wytrzymałych i funkcjonalnych łączników umożliwia kliniczne dopasowanie protezy na poziomie dodziąsłowym lub naddziąsłowym.


GB

Treatment of mandibular edentulism using conical interface abutments; a simplified approach to divergent implant placement


summary:

The use of conical design abutments permits the intentional displacement of implants in non-parallel orientations without adding complexity (additional screws, specific angled components or custom abutments) to the required components for restoration. The 20 degree configuration illustrated here offers resistance along the abutment/prosthesis interface that contributes to stability of bridge screws. 

The use of CAD/CAM manufacture of frameworks does not preclude the use of individual abutments in construction.The placement of abutments of strength and utility enables the clinical management of the prosthesis at a tissue or supratissue level.