7

Nancy Tomkins, DT (dip), DD, FCAD i Sandra Goergen, CDT 

 

 PL


 Czy wszystkie miękkie materiały podścielające do protez są sobie równe?


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wygody pacjentów używających protez opartych na nienajlepszych wyrostkach staje się coraz trudniejsze. Ciężkie przypadki wyrostków zanikowych i obszary z cienką błoną śluzową stanowią codzienne wyzwania dla protetyków, ponieważ pacjenci oczekują komfortu w noszeniu i użytkowaniu oferowanych im protez. Implanty stanowią optymalną alternatywę leczenia, ale wielu pacjentów z różnych powodów nie decyduje się na ich wszczepienie. W takich przypadkach konieczne jest znalezienie innego rozwiązania. Choć miękki materiał podścielający w żaden sposób nie zastąpi implantów, powstał w ramach prób stworzenia bardziej komfortowych warunków dla pacjentów.


GB

 Are All Soft Lining Denture Materials Created Equal?


key words:

 


summary:

Keeping patients comfortable with dentures that are resting on less than ideal ridges is becoming increasingly difficult. Severe atrophic ridges and thin mucous membrane areas are a daily challenge for denturists because patients expect comfort from their dentures. Dental implants are the optimum treatment option, however many patients choose not to have implants for a number of reasons. In such cases an alternative must be found. Although soft lining material is not in any way a substitute for dental implants, it is an attempt to keep the patient as comfortable as possible.