W numerze

 
 

Nowości

 

 

Ceramill Motion2. Hybrydowe pięcioosiowe urządzenie CNC – idealne rozwiązanie dla każdej pracowni 6

6

Kompleksowa rehabilitacja pełnego uzębienia przy użyciu protez pełnoceramicznych – część 1. Przewidywalny sukces jako wynik pracy zespołowejComplex full-mouth rehabilitation using all-ceramics – Part 1. Predictable success as a result of teamwork

prof. dr Daniel Edelhoff, Monachium, Oliver Brix 

8

Prosta i przewidywalna technika

A Simple and Predictable Technique

Lanfranco Santocchi

22

Licówki z dwukrzemianu litu: opis przypadku klinicznego i uzupełnienia wykonanego bez preparacji zębów filarowych

Lithium Disilicate Veneers: A case report with no teeth preparation

Dario Adolfi DDS, CDT, Oswaldo Scopin de Andrade DDS, MS, PhD

32

Transformacja estetyczna – od konwencjonalnej protezy do uzupełnienia stałego wspartego na implantach

Aesthetic Transformation from Conventional Denture to Fixed Implant Supported Restoration

Yoonjung Jang CDT, Kazunari Takanashi RDT, Domenico Cascione CDT, BS, Alireza Moshaverinia DDS, MS 

46

Mosty adhezyjne przy częściowej preparacji filarów jako morfologiczno-funkcjonalna odbudowa brakujących pojedynczych zębów trzonowych

Adhesive Bridges on Partial Preparations for the Morpho-functional Restoration of the Lateroposterior Single Missing Tooth

Gerardo Sacco, Stefano Lograno

50

Nowe możliwości dzięki systemowi SilaPrint RPS

Zęby Vita: Połączenie piękna i funkcjonalności

Jim Collis, CDT

64

Systemy CAD/CAM w wykonywaniu protez szkieletowych

Rapid Prototyping Meets Model-cast

Stefan Tiehe

70

 

Zaproszenia 

75