W numerze

 

Cyrkonia, nowy wymiar estetyki

Zirconia, the New Frontier in Esthetics

Aldo Zillio

226

Zrozumienie fundamentalnej siły i piękna najwyższej estetyki

Understanding the Fundamental Strength and Beauty of Maximum Esthetics

Luke S. Kahng

244

Estetyka uzyskana dzięki nowoczesnym materiałom ceramicznym

Aesthetics with Modern Ceramics

Giovanni Serantoni

254

Promienne, piękne siekacze. Przywracanie właściwego wyglądu zębów przednich po zapaleniu przyzębia

Radiant, beautiful anterior teeth. Restoring a smile after severe periodontitis

Stefen Koubi i Gérald Ubassy

262

Symulacja tkanki dziąsłowej we współczesnej implantologii dentystycznej

Simulated Tissue in Modern Implant Dentistry

Domenico Cascione

266

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

274

Colloqium Dental 2011

Tomasz Dąbrowski

276

Polscy technicy na „końcu świata“

Tomasz Dąbrowski 

278