4

Dieter Grau, MSc, dr Margit Weiss

 

 PL

Fast & fixed – natychmiastowa implantacja i rehabilitacja bezzębnych szczęk. Część II


streszczenie:

Stałe uzupełnienia oparte na implantach są obecnie standardem, mimo że ich utrzymywanie w należytym stanie nie jest łatwe dla starszych pacjentów. W takich przypadkach ważniejsza jest zazwyczaj chęć posiadania naturalnych, „stałych” zębów. Dieter Grau opisuje przypadek pacjenta, który po kilku niezadowalających zabiegach całkowitej odbudowy zdecydował się na natychmiastową implantację w szczęce i żuchwie.


GB

Fast & Fixe - Immediate implant and rehabilitation of edentulous jaws. Part II


summary:

Fixed restorations supported by implants are now the trend, although they are not easy to maintain by elderly patients. In such cases, the desire for natural fixed teeth is often given priority. Dieter Grau describes the case of a patient who, after several unsatisfactory total renovations, decided to opt for immediate upper and lower implantation.