Nowa koncepcja mikroestetycznej stomatologii

Micro aesthetic dentistry a new concept

Każde uzupełnienie protetyczne wykonane w celu przywrócenia naturalnej estetyki powinno cechować się indywidualną

mikrocharakterystyką, tak aby wkomponować się w naturalne uzębienie pacjenta!

Nasser Shademan

236

 

Harmonijne rozwiązanie w pełnym wyzwań przypadku

Szczęka – całkowita odbudowa z tlenku cyrkonu o najwyższej jakości

Harmonious Solution for a Challenging Case

Maxilla – Full Restoration with Premium Zirconium Oxide

Uniwersalny, najwyższej jakości tlenek cyrkonu oferuje nowe możliwości wykonywania uzupełnień licowanych oraz

pełnokonturowych, a także łączników implantologicznych.

Alexander Drechsler, MDT

240 

 

Nowe wymiary estetyki w rozległych uzupełnieniach wspartych na implantach - część 2

New Aesthetic Dimensions in Large Implant Restorations - Part 2

Dzięki rozwojowi technik klinicznych laboratoria często zmuszone są do ponownego mierzenia się ze skomplikowanymi

przypadkami. Wybór najlepszego materiału do ich wykonania pozostaje kwestią dyskusji.

Aldo Zilio, MDT

248

 

Kompleksowa,implantologiczna rehabilitacja jamy ustnej

Complex Oral Rehabilitation on Implants

W pewnych sytuacjach po wszczepieniu implantów w bezzębne łuki zębowe istnieje możliwość wykonania stałego

uzupełnienia protetycznego.

Cristian Petri, DT

254

 

Rekonstrukcja w odcinku górnych siekaczy - kombinacja uzupełnień pełnoceramicznych i metalowo-ceramicznych

Combined All-Ceramic/PFM. Anterior Case

Im częściej korzystamy z estetycznych, przeziernych materiałów w kolorze zębów, tym większy mamy problem z

pokryciem ciemnych, przebarwionych filarów lub metalowych łączników implantologicznych.

Michael G. Beerli

268 

 

Tworzywa akrylowe – „twarda” prawda

Acrylic: The “Hard” Truth

W moim „laboratorium protez ruchomych” często spotykam się z prośbami stomatologów dotyczącymi wykonania protezy

z „twardego” akrylu lub nawet z „najtwardszego” z dostępnych na rynku.

Jim Collis, CDT

 278

Protezy bezzębnej szczęki i żuchwy - „wysoka” technologia

High Tech Complete Denture Prosthetics

Wykonanie protez całkowitych dla szczęki i żuchwy jest wymagającym przedsięwzięciem zarówno dla lekarza, jak i całego

zespołu stomatologicznego. Nawet w bardzo dojrzałym wieku pacjenci stają się bardzo dociekliwi i wymagający w kwestii

estetyki i funkcjonalności swoich protez.

Juergen Hengartner

 283

 

Ceramists bez granic

Kongres Ceramists 2013

 288

 

Italian Dental Show - colloquium dental

Brescia, 25-26 października 2013

290

 

IPS e.max - system do prac całoceramicznych. Estetyka. WYtrzymałość. Uniwersalność

291