Casucci A, Colognesi R 

DENTAL DIALOG, Tom/Volume 7; Numer/Number 3 (24),2016:202-220 

E-ISSN 2392-2826  ISSN 2082-42    ID ART 2016/3/202

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Alessio CasucciE, Rodolfo ColognesiE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.07.2016. Accepted: 20.08.2016. Published: 26.08.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: Należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Casucci A, Colognesi R: Protezy całkowite: niezbędny przewodnik dla protez wspartych na implantach, dental dialog 2016,24,202-220.

 

 PL

 Protezy całkowite: niezbędny przewodnik dla protez wspartych na implantach


słowa kluczowe:

bezzębna szczęka i żuchwa, implanty, reartykulacja, system retencyjny, ustalanie relacji centralnej, ustawianie zębów bocznych


streszczenie:

Całkowity brak zębów wpływa negatywnie na bardzo wiele aspektów życia człowieka, upośledza funkcje żucia i fonetyki, pogarsza jego wygląd, a nawet oddziałuje niekorzystnie na relacje społeczne. Mimo tego iż w wiekszości przypadków rehabilitacja bezzębnych pacjentów protezami całkowitymi przebiega skutecznie, pojawiają się problemy z niestabilnością i słabą retencją protez. Kłopoty te dotyczą głównie dolnych protez. Zastosowanie implantów pozwala na skuteczne wyeliminowanie wspomnianych niedogodności, nawet jeśli ich wszczepienie wiąże się z pewnymi estetycznymi i funkcjonalnymi problemami i wymaga częstszych wizyt zabiegowych i kontrolnych. Mimo to wsparcie protez całkowitych na implantach jest rekomendowane; w ten sposób zmniejsza się ryzyko wystąpienia komplikacji ostatecznych uzupełnień. Podstawowe zasady wykonywania protez całkowitych mogą być cennym wsparciem w planowaniu przyszłej rehabilitacji z użyciem implantów. Opisywany w artykule przypadek przedstawia rehabilitację bezzębnego pacjenta, użytkującego całkowitą protezę górną i dolną protezę całkowitą overdenture, wspartą na implantach.


GB

Complete dental prosthesis: indispensable guide for implant-supported overdentures


key words:

edentulous jaw, implants, remounting, retention system, centric relation record, mounting the posterior teeth


summary:

The edentulous state affects many essential aspects of a patient's life, their masticatory and phonetic functions, their appearance and even their social relationships. Although the edentulous patient's rehabilitation can be successfully met thanks to a complete dental prosthesis, in some cases, however, problems of instability and poor retention can appear, primarily concerning the lower denture. The use of osseointegrated implants allows to successfully manage all these inconveniences, even though implant rehabilitations may also present functional and aesthetic problems or require frequent maintenance interventions. It is therefore recommended to perform, right from the preliminary stages, an accurate surgical and prosthetic evaluation in order to intercept and reduce possible complications of the final restorations. To this intent the basic principles of the complete dental prosthesis can be a valuable support in planning future rehabilitations on implants. The case reported in this paper describes the rehabilitation of an edentulous patient with a complete upper prosthesis and a lower implant-supported overdenture.