PL

Separatory amalgamatu 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Poniższy tekst zawiera informacje o tym, dlaczego powinno się stosować separatory amalgamatu. Opisano tu separatory firmy RASCH, sposoby ich instalacji, specyfikacje oraz konkurencyjność. Poniższe informacje mają na celu zachęcenie Państwa do używania separatorów amalgamatu, które zwiększają komfort pracy lekarza i chronią nasze środowisko.


GB

 


key words:

 


summary: