2007 1 Larsson

Mikael Larsson 

 

 PL

Pasywne dopasowanie uzupełnienia implantoprotetycznego dzięki Cresco (TM). Procedura laboratoryjna. Opis przypadku 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Wykorzystanie metody Cresco (TM) dzięki pasywnemu dopasowaniu uzupełnienia implantoprotetycznego osadzonego na śrubach upraszcza postępowanie kliniczne i laboratoryjne. Technik dentystyczny Mikael Larsson już w wielu przypadkach z powodzeniem zastosował metodę Cresco. Rutynowo wykorzystuje ją w swoim laboratorium. Poniższy przypadek ilustruje część etapów laboratoryjnych wykonywanych w metodzie Cresco.


GB

Passive fit with Cresco(TM). Laboratory Procedure. Case report


key words:

 


summary: