21SI

Sztuka Implantologii to od 10 już lat wysoce specjalistyczne czasopismo stanowiące szerokie forum wymiany doświadczeń dla wszystkich, którzy zajmują się implantologią stomatologiczną. Prezentuje zagadnienia chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki, osteointegracji, higieny implantologicznej, a zwłaszcza porady i nowoczesne rozwiązania w zakresie utrzymania zdrowia miękkich i twardych tkanek wokół implantu.

Sztuka Implantologii ukazuje się 2 razy w roku, w trybie półrocznym. Cena prenumeraty rocznej wynosi 50 złotych wersja papierowa oraz 30 złotych wersja elektroniczna. 

Dostępne jest również - w formie elektronicznej - bogate archiwum dotychczasowych wydań i poszczególnych artykułów. Cena jednego numeru wynosi 15 złotych, jednego artykułu 8 złotych.

 

 

sztuka punktacja

 

Aktualne wydanie Archiwum wydan Archiwum artykułów Prenumerata eprenumerata

 

Redaktor naczelna

Sekretarz redakcji

Anna Spyrka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 32 355 06 20

Oliwia Sigmund-Miśkiewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada naukowa

Redaktorzy naukowi (tematyczni) działów

prof. dr Wiliam Becker (Seatle, USA)
proff. Georges Louis Boueiri (Bejrut, Liban)
prof. dr hab. Henryk Brandenburg (Katowice, Polska)
assoc. prof. Kathi Duffy-Thorpe (Lincoln, USA)
prof. dr hab. n. med. Santos Sastre Fernandez (Barcelona, Hiszpania)
prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak (Szczecin, Polska)
prof. dr hab. Maria Gołębiewska (Białystok, Polska)
prof. dr hab. n. med. Beata Kawala (Wrocław, Polska)
phD. Khalife Khalife (Bejrut, Liban)
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski (Poznań, Polska)
prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński (Poznań, Polska)
assoc. prof. Gražina Krutulytė (Wilno, Litwa)
prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska (Poznań, Polska)
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokalski (Poznań, Polska)
assoc. prof. Narasimman Swaminathan (Mangalore, Indie)
assoc. prof. Gillian Webb (Melbourne, Polska)
prof. dr hab. Jan Szczegielniak (Głuchołazy, Polska)
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński (Kielce, Polska)
assoc. prof. Gillian Webb ((Melbourne, Australia)
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz (Wrocław, Polska)
prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk (Lublin, Polska)
prof. dr hab. Marek Żak (Kraków, Polska)
dr n. med. Marek Bladowski (Olsztyn, Polska)
dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak (Kraków, Polska)
dr n. med. Lidia Jamróz-Wilkońska (Wadowice, Polska)
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk (Warszawa, Polska)
dr n. med. Edward Kijak (Szczecin, Polska)
dr n. med. Małgorzata Klukowska (Mason Montgomery Road, USA)
dr n. med. Przemysław Kopczyński (Poznań, Polska)
dr med. dent. Leonard Kożdon (Niemcy)
dr n. med. Danuta Lietz-Kijak (Szczecin, Polska)
dr n. med. Jacek Nocoń (Oberhausen, Niemcy)
dr Zeev Ormianer (Tel-Aviv, Niemcy)
dr n. med. Agnieszka Pawlik (Katowice, Polska)
dr n. med. Arkadiusz Rutkowski (Poznań, Polska)
dr n. med. Leszek Szywała (Katowice, Polska)
dr n. med. Grzegorz Śliwiński (Drezno, Niemcy)
dr n. o zdr. Danuta Kaczmarska (Szczecin, Polska)
tech. dent. Tomasz Dąbrowski (Warszawa, Polska)
tech. dent. Marzena Kotyńska (Warszawa, Polska)
mgr Wojciech Krówczyński (Kraków, Polska)

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
dr hab. Jerzy Sokalski prof. UM

ENDODONCJA
dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

ERGONOMIA
dr n. med. Marek Bladowski

GEROSTOMATOLOGIA
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski

ORTODONCJA
dr n. med. Leszek Szywała

ORTOPEDIA SZCZEKOWA I ORTODONCJA
dr hab. n. med. Beata Kawala, prof. nadzw.

PERIODONTOLOGIA
prof. dr. hab. n. med. Joanna Wysokińska–Miszczuk

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
prof. dr hab. Maria Gołębiewska

ZARZADZANIE I MARKETING
prof. dr hab. Henryk Brandenburg

DYSFUNKCJE UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO
dr n. med. Edward Kijak
 
FIZYKOTERAPIA I DIAGNOSTYKA FIZYKALNA W STOMATOLOGII
dr n. med. Danuta Lietz-Kijak

 

Współpraca

 

lek. med. Grzegorz Hudzik,
Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
lek. stom. Paweł Szczepaniak

 

Recenzenci zewnętrzni

 
prof. dr hab. Teresa Katarzyna Różyło
dr hab. n. med. prof. nadzw. Stanisław Sporny
dr hab. n. med. prof. nadzw. Joanna Szczepańska
 
 Procedura recenzowania
Praca przekazana do druku poddawana jest wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym przez Redakcję czasopisma. Autor zgłaszając tekst do druku, wyraża tym samym zgodę na poddanie go procesowi recenzowania. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego pracę. Recenzji dokonuje jeden lub dwóch niezależnych recenzentów. Informujemy autora o wynikach recenzji i autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta. Poprawiony tekst przekazujemy ponownie recenzentowi, który ponownie opiniuje tekst i wydaje jednoznaczny wniosek o dopuszczenie pracy do publikacji. 

Adres redakcji

Wydawca
ul. Tymiankowa 23, 40-750 Katowice

tel. +48 32 355 06 20 tel. +48 506 902 972
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.asmedia.com.pl

Wydawnictwo AS MEDIA

ul. Tymiankowa 23, 40-750 Katowice
tel. +48 32 355 06 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład i łamanie

Reklama i marketing

Agnieszka Prokopenko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.agaprokopenko.pl
tel. +48 695 922 027

Oliwia Sigmund-Miskiewicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. kom. +48 602 706 399

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej