2007 1 Palti

Ady Palti, Fryderyk Hermann

 

 PL


Zamknięte podniesienie dna zatoki


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Artykuł prezentuje retrospektywno-radiologiczne badania 204 wszczepów w celu oceny zmian uzyskanej wysokości augmentacji.


GB

Closed sinus lifting


key words:

 


summary:

The article presents radiologic retrospective analysis of 204 implants with estimation of final bone height resulting from augmentation.