podniesienie dna zatoki

dr.n.med. Ralf Vollmer, praktyka prywatna, Wissen, Niemcy
dr.n.med. Martina Vollmer, praktyka prywatna, Wissen, Niemcy
chir. stom. Rainer Valentin, praktyka prywatna, Kolonia, Niemcy
dr.n.med. Friedhelm Heinemann, praktyka prywatna, Wissen, Niemcy

 

 

 PL


Podniesienie dna zatoki szczękowej oraz jednoetapowa implantacja z zastosowaniem tytanowej płytki do osteosyntezy


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Odbudowa protetyczna bezzębnej szczęki stanowi poważne wyzwanie kliniczne, współcześnie zaproponowano różnego rodzaju sposoby leczenia, które mają zapewnić przewidywalne wyniki terapii wspomnianej okolicy. Przewidywana jakość kości w większości przypadków jest niezadowalająca, a ilość kości dostępnej w okolicy wyrostka zębodołowego szczęki w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej jest najczęściej niewystarczająca. Leczenie bywa dodatkowo skomplikowane poprzez potrzebę zagwarantowania pierwotnej stabilizacji implantu. Zastosowanie techniki augmentacji z użyciem płytki do osteosyntezy oraz śrub unieruchamiających implant w trakcie procesu wgajania może przyczynić się do zwiększenia dostępnej wysokości kości oraz zapewnić pierwotną stabilizację implantu (fot. 1) (1, 2, 3). Materiały kościozastępcze oraz wprowadzone implanty ulegają zatem jednocześnie procesowi integracji. Klasyczny protokół postępowania, polegający na 4-6 miesięcznym okresie wgajania może zostać wyeliminowany, co skutkuje brakiem potrzeby powtórnego zabiegu chirurgicznego. Ustabilizowanie implantów w leczonej okolicy jest w pełni zapewnione, podobnie jak zagwarantowana jest stabilizacja pierwotna w trakcie całego okresu wgajania.


GB

Sinus elevation and single-stage surgical implant placement with a titanium osteosynthesis bar

 


key words:

 


summary: