f

Marcus Kieffer 

 

 PL


System Zenostar – automatyczny, anatomiczny, pełnoceramiczny 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Tik, tak, tik, tak, ...praca jest potrzebna na jutro! Wszyscy znamy tą presję czasową, przed którą stawiane są laboratoria protetyczne w obecnych czasach. To zdanie jest powszechnie wypowiadane na całym świecie. Pracuję dla firmy WIELAND i bardzo często podróżuję służbowo. Podczas rozmów dotyczących inwestowania w systemy CAD/CAM zawsze staję w obliczu pytania : jak szybko można wykonać daną pracę?
Pracownie protetyczne na całym świecie błyskawicznie podążają za trendem skracania czasu pracy, wykonując pełne, monolityczne uzupełnienia jako alternatywę dla uzupełnień licowanych ceramiką.


GB

The Zenostar solution-automatic, anatomic, all ceramic


key words:

 


summary:

Tick, Tock, Tick, Tock, ….we need the restoration tomorrow! We all know about the time pressure dental laboratories are faced in times like today. The statement above is common all over the world. I am travelling a lot for WIELAND and I am always faced with the same question when it comes to the investing in CAD/CAM technology. How fast can I manufacture?
Dental laboratories worldwide are following the trend rapidly, moving to a monolithic full contour restoration as an attractive alternative to layered porcelain restorations.