1 

Oliver Brix, MDT, dr Siergiej Czikunow

Szczegółowa ocena sytuacji przedzabiegowej, konsekwentna, interdyscyplinarna analiza i właściwy dobór materiałów wspomagają nas w tworzeniu uzupełnienia harmonizującego z naturalnym uzębieniem w jamie ustnej pacjenta.

Zaawansowane techniki wykonywania tworzą bazę dla uzupełnień pełnoceramicznych. Ilość dostępnych możliwości pozwala na skuteczne osiągnięcie znakomitych wyników estetycznych. Połączone siły technika dentystycznego i lekarza dentysty stwarzają możliwość wykonania „przyciętego na miarę” uzupełnienia.

 

 PL

Droga do estetyki. Aspekty uzupełnienia pełnoceramicznego w odcinku przednim.


 

słowa kluczowe:

 


 

streszczenie:

Szczegółowa ocena sytuacji przedzabiegowej, konsekwentna, interdyscyplinarna analiza i właściwy dobór materiałów wspomagają nas w tworzeniu uzupełnienia harmonizującego z naturalnym uzębieniem w jamie ustnej pacjenta.


 

GB

A Route to Esthetics. Aspects of an All-ceramic Anterior Restoration.

 


 

key words:

 


 

summary:

A detailed analysis of the preoperative situation, a systematic interdisciplinary approach and suitable materials enable us to create restorations in harmony with the surrounding natural dentition.