dr n. hum. Milena Wawrzyniak-Kostrowicka - szkoleniowiec, nauczyciel akademicki, trener kompetencji społecznych 

 

 PL

       Zasady skutecznego doboru pracowników do gabinetu stomatologicznego

       Pożądane cechy pracownika gabinetu stomatologicznego

 


słowa kluczowe:

cechy pracownika gabinetu stomatologicznego, empatia, komunikatywność, systematyczność


streszczenie:

Nie ulega wątpliwości, iż praca w gabinecie stomatologicznym ma swoją specyfikę i wymaga, by pracownicy reprezentowali szczególną gamę cech, wśród których najważniejsze są predyspozycje interpersonalne. W niniejszym artykule odnajdziecie Państwo opis tych cech, bez których zbudowanie trwałego i pozytywnego kontaktu z pacjentami jest niemożliwe.


GB

Desirable characteristics of the dental practice employee


key words:

characteristics of the dental practice employee, empathy, communicativeness, regularity


summary:

There is no doubt that working in a dental practice has its specific character and requires that employees represent a special range of attributes, especially - interpersonal skills. In the article you will find a description of these attributes which are necessary to build lasting and positive contact with patients.