6


Anna Maria Oleksiejuk

 

 

 PL

Stomatologiczna edukacja zdrowotna małego pacjenta. Przegląd materiałów dydaktycznych. Refleksje lekarza dentysty. Część II – literatura dziecięca 


słowa kluczowe:

wymiana uzębienia, zaciekawienie budową własnego ciała, zdrowe odżywianie, Wróżka Zębuszka


streszczenie:

       W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu dostępnej literatury dziecięcej o tematyce stomatologicznej poruszającej zagadnienia pierwszej wizyty dziecka u dentysty,        czy braku nawyku mycia zębów lub trudności w jego wyrobieniu. Poniżej zamieszczony został opis pozostałych pozycji na rynku księgarskim, dla ułatwienia również                    podzielonych na grupy tematyczne.


GB

 


key words:

 


summary: