dr. Marcin de Mezer1, Przemysław Kopczyński2

1Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska. 

2Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Pracowni: dr n. med. Przemysław Kopczyński.

 

 PL

Zmiany kąta podstawy czaszki u chorych z achondroplazją - przegląd piśmiennictwa


streszczenie:

Achondroplazja jest najczęściej spotykaną chondroplazją i jednocześnie najczęstszą przyczyną karłowatości. 

Celem pracy było przeanalizowanie najnowszych doniesień na temat zmian kąta podstawy czaszki u chorych z achondroplazją. Poddano analizie piśmiennictwo z zasobów baz bibliotecznych z ostatnich 20 lat. Kryterium wyszukiwania stanowiły hasła: achondroplazja, kąt podstawy czaszki, cefalometria. Ostatecznie wybrano do przeanalizowania 13 z 85 publikacji.