sztuka 2 2011 rys 7

James Russell,  Zaki Kanaan 

 

 PL

Protokół implantologiczny All-on-4 


słowa kluczowe:

odverdentures, planowanie implanto-protetyczne


streszczenie:

James Russell i Zaki Kanaan przedstawiają przypadek pacjentki z nieprawidłowym uzębieniem na górnym łuku, które leczono przy użyciu protokołu implantologicznego All-on-4. 

Cel kształcenia oraz cele ogólne: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści wynikających z nowego protokołu implantologicznego i zilustrowanie jego wykorzystania na przykładzie określonego przypadku. Po zapoznaniu się z artykułem Czytelnik:
• pozna jedną z alternatyw wobec protez na implantach typu overdenture;
• prześledzi proces myślowy przemawiający za leczeniem 27-letniej pacjentki;
• rozważy opcje dla uzupełnień ostatecznych na podstawie oczekiwań pacjenta i ograniczeń finansowych.


GB

All-on-4, all the way


key words:

overdenture, implanto-prosthetics planning


summary:

James Russell and Zaki Kanaan present a case where a patient with failing dentition in the upper arch was treated using the All-on-4 implant protocol.

Educational aims and objectives: The aim of this article is to introduce the reader to the benefits of a new implant protocol and to illustrate its use through a case presentation. The reader will:
• learn about one alternative to implant-supported overdentures;
• follow the thought processes behind the treatment provided to the 27-year-old female patient;
• consider the options for the final restorations, based upon the patient’s expectations and financial limitations.