W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka

 
 

PERIODONTOLOGIA

 

 basket put

Strefa przejściowa tkanki okołoimplantowej: względy biologiczne, funkcjonalne i estetyczne. Część 1: Rozpoznanie i planowanie leczenia

The Peri-Implant Tissue Transition Zone: Biologic, Functional and Esthetic Considerations. Part 1: Diagnosis and Treatment Planning

dr John A. Sorensen

74

 basket put

Zastosowanie terapii fotodynamicznej aPDT w stomatologii

The using of the photodynamic therapy aPDT in dentistry

Wacław Steczko, Katarzyna Żurowska, Przemysław Dubis 

98
 

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA

 

 basket put

Postępowanie z zębodołem po ekstrakcji zęba: zaopatrzenie miejsca operacyjnego przed umieszczeniem implantu

Management of the extractionsocket: Site preservation prior to implant placement

Michael Danesh-Meyer

104
 

IMPLANTOPROTETYKA

 

 basket put

Alternatywa implantu przy braku zębów oraz trudnej symetrii

Another Implant Option for Missing Teeth with Challenging Symmetry

Patrick Gannon, Luke Kahng

116

 basket put

Statyczna rejestracja międzyszczękowa stałej protezy żuchwy wspartej na implantach z zastosowaniem natychmiastowego obciążenia oraz wycisk typu pick-up na skopiowanej protezie przejściowej

Immediate-load Mandibular Fixed Implant-Supported Prosthesis Static Intermaxillary recording and pick-up Impression on Duplicated Conversion Prosthesis

I. Franchi, S. Bortolini, R. Rossi, M. Paiardi, and U. Consolo

124
 

HIGIENA IMPLANTOLOGICZNA

 

 basket put

Higiena jamy ustnej i utrzymanie implantów stomatologicznych

Oral Hygiene and Maintenance of Dental Implants

Gregori M. Kurtzman, Lee H. Silverstein

136