technika

Gerhard Stachulla - mistrz techniki dentystycznej, Stachulla & Liedtke, Sandra Nodlbichler, Mühlhausen, Niemcy

 

 

 PL

Technika galwanizacji - precyzyjne teleskopy i mosty 


słowa kluczowe:

korona teleskopowa, nawigacja implantologiczna


streszczenie:

Technika galwanizacji zatryumfowała już przed 15 latami. W dniu dzisiejszym nie można sobie wyobrazić nowoczesnego laboratorium dentystycznego, które nie proponowałoby techniki galwanizacji. Przy zastosowaniu techniki sklejania wraz ze strukturami galwanicznymi w metodzie teleskopowej, jak i w przypadku mostów, w dalszym ciągu można uzyskać fascynującą dokładność dopasowania. Należy tutaj podkreślić, że do sukcesu w implantoprotetyce prowadzi brak napięć i perfekcyjne dopasowanie. Znane są nam sytuacje, w których w trakcie wprowadzania rozległych mostów na naturalne filary, pacjenci odczuwają napięcie, które znika po kilku minutach. Niedokładności powstałe na bazie nieznacznych różnic pomiędzy modelem a sytuacją w jamie ustnej mogą zostać skorygowane za pomocą niewielkich korekt ortodontycznych. W przypadku mostów opartych na wszczepach nasuwa się pytanie: czy można w ten sposób korygować położenie implantów?


GB

 Galvanization technique - precise telescopes and crowns


key words:

telescopic crown, navigation in implantology


summary: