osteodystrakcja

Barbara Bernhardt, Maja Rademacher

 

 

 PL

Nowoczesna technika czy dobrze znane postępowanie? Porównanie korony pełnoceramicznej i klasycznej na implancie - opis przypadku


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W celu zaopatrzenia implantoprotetycznego odcinka przedniego zębów sporządzono trzy różne korony t.j. standardową koronę metalowo-ceramiczną, następnie koronę z ceramiki tłoczonej oraz koroną wykonaną z dwutlenku cyrkonu. Odbudowy pełnoceramiczne ze względu na swoje zalety estetyczne są częściej używane w metodzie VMK. Wprowadzenie ceramiki szkieletowej z dwutlenku cyrkonu stworzyło nowe alternatywy dla odbudów bezmetalowych, bez szczególnych przeciwwskazań. Przy odbudowie protetycznej odcinka przedniego wielu techników dentystycznych sięga po materiały z ceramiki szklanej lub ceramiki tłoczonej. Jest to związane z wysoką przeziernością tych materiałów. Białocieniowany dwutlenek cyrkonu wykazuje w okolicy brzeżnej wyraźne wady estetyczne. W związku z tym kluczowe stają się w tym momencie umiejętności technika w pracy z licowaną ceramiką oraz trójwymiarowy efekt naturalnego zęba oraz imitacja jego głębi. 


GB

 

Up to date technique or a standard procedure? A comparison between full ceramic and classic crown on implant - reportof a case


key words:

 


summary: