rehabilitacja

dr Antonio Fernández de Peñaranda Pérez, lekarz stomatolog, dr Maribel González Martín, odontolog, Sevilla

 

 

 PL

Rehabilitacja implantoprotetyczna obuszczękowa i natychmiastowe obciążenie tymczasowe 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Koncepcja Natychmiastowego Obciążenia w Implantologii została potwierdzona w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Zaobserwowano wówczas, że implanty zębowe umieszczone w jamie ustnej i poddane funkcjonalnemu obciążeniu wykazują podobny model biologiczny do naturalnego uzębienia. Badania histologiczne wykazały lepsze połączenie implantu z otaczającą go kością w wyniku funkcjonalnego obciążenia, gdyż powoduje ono wyzwolenie łańcucha reakcji biologicznych, które przyspieszają proces gojenia, powodując istotne zmiany w strukturze kości otaczającej implanty. Badania te udowodniły tworzenie się żywej tkanki kostnej wokół powierzchni implantu (1-3).


GB

Implantoprosthetic rehabilitation of upper and lower jaw with immediate temporary loading


key words:

 


summary: