nowa koncepcja

dr med. dent. Krzysztof T. Śliwowski, Zahnklinik Rhein-Ruhr, Mülheim, Niemcy
dr n. med. Rafał Zagalak, Fundacja Uniwersytetu Medycznego, Poznań

 

 

 PL


Nowa koncepcja leczenia implantologicznego bezzębnej żuchwy


słowa kluczowe:

implantacja przezśluzówkowa, overdenture, konstrukcja belkowa, tomografia, szablon chirurgiczny


streszczenie:

Istnieje wiele możliwości rekonstrukcji protetycznej bezzębnej żuchwy przy pomocy implantów (1). W przypadku wykonywania protezy ruchomej typu „overdenture” zwykle stosuje się dwa lub cztery implanty symetrycznie rozstawione w odcinku przednim, pomiędzy otworami bródkowymi. Proteza typu „overdenture” może być utrzymywana na podłożu dzięki konstrukcji belkowej, magnetycznej, zaczepu kulkowego lub koron teleskopowych. Tradycyjny model postępowania w takich przypadkach zakłada obciążenie wszczepów po 3-4 miesiącach od zabiegu implantacji. Istnieją jednak przekonujące dane literaturowe, które dowodzą, że protokół obciążenia natychmiastowego czy wczesnego jest równie bezpieczny jak opcja odroczona (2). Za pioniera tej drogi postępowania uważa się Ledermanna, który w latach osiemdziesiątych zeszłego wieku przedstawiał zadowalające rezultaty kliniczne natychmiastowego obciążenia w przypadku zastosowania przęsła belkowego opartego na czterech implantach (3,4).


GB

 A new concept of treatment of edentulous mandible


key words:

implant treatment, flapless surgery, bar attachment, prefabricated bar


summary: