bonantz

dr Volker Bonanz 

 

 PL


Kompleksowa odbudowa łuku zębowego w szczęce za pomocą pojedynczych implantów. Zaopatrzenie stałe i estetyczne


słowa kluczowe:

sinus lift, augmentacja, pojedyncze uzupełnienie na implantach, estetyczna odbudowa


streszczenie:

Pacjenci z problemami periodontologicznymi zgłaszają się w celu ich leczenia często dopiero wtedy, gdy zachowanie ich zębów jest zagrożone. Trudno tutaj o dobrą radę. Czy zęby powinny zostać utrzymane za wszelką cenę, czy też należy rozważyć ich ekstrakcję? Czy zdecydujemy się na protezę ruchomą czy stałe uzupełnienie? Periodontopatiom często towarzyszy ubytek kości, dodatkowo utrudniający decyzję o sposobie leczenia. Odbudowa w takich warunkach, zwłaszcza w odcinku przednim jest dużym wyzwaniem.


GB

 

Full arch reconstruction in maxilla with single implants. Permanent esthetic restoration


key words:

sinus lift, augmentation, single implant restoration, esthetic restoration


summary:

Unfortunately periodontological patients call for treatment when maintenance of their own teeth is endangered. It is difficult to give good advice in this situation. Teeth should be retained or extractions are better way? We decide on dentures or permanent prosthesis ? Often periodonthopaties are associated with bone defects which make decision about treatment more difficult. This kind of reconstruction is a challenge especially in anterior teeth area.