leczenie 1

dr Jens Meier – chirurg

 

 

 PL

Leczenie implantologiczne po utracie zębów przednich


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Pacjent, lat 47, w wyniku upadku złamał korzenie przyśrodkowych górnych siekaczy. Próba leczenia zachowawczego zakończyła się niepowodzeniem i koniecznością ich usunięcia.


GB

Implantatversorgung nach Frontzahntrauma


key words:

 


summary: