W numerze

 
 

Wstęp

Anna Spyrka, Mariusz Duda

 3

 

IMPLANTOPROTETYKA

 

 basket put

Nowa koncepcja leczenia implantologicznego bezzębnej żuchwy

A new concept of treatment of edentulous mandible

Krzysztof T. Śliwowski, Rafał Zagalak

6

 basket put

Rehabilitacja implantoprotetyczna obuszczękowa i natychmiastowe obciążenie tymczasowe

Implantoprosthetic rehabilitation of upper and lower jaw with immediate temporary loading

Antonio Fernández de Penaranda Pérez, Maribel González Martín

14

 basket put

Kompleksowa odbudowa łuku zębowego w szczęce za pomocą pojedynczych implantów. Zaopatrzenie stałe i estetyczne

Full arch reconstruction in maxilla with single implants. Permanent esthetic restoration

Volker Bonanz

24

 basket put

Nowoczesna technika czy dobrze znane postępowanie? Porównanie korony pełnoceramicznej i klasycznej na implancie - opis przypadku

Up to date technique or a standard procedure? A comparison between full ceramic and classic crown on implant - reportof a case

Barbara Bernhardt, Maja Rademacher

28

 basket put

Technika galwanizacji - precyzyjne teleskopy i mosty

Galvanization technique - precise telescopes and crowns

Gerhard Stachulla

34

 

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA

 

 basket put

Osteogeneza dystrakcyjna jako interesująca metoda leczenia

Distraction osteogenesis as an interesting treatment method

Joachim Zöller, Jörg Neugebauer

38

 basket put

Leczenie implantologiczne po utracie zębów przednich

Implantatversorgung nach Frontzahntrauma

Jens Meier

48
 

BADANIA KLINICZNE

 
 basket put

Negatywne osteoporotyczne remodelowanie kości żuchwy u osób w starszym wieku

Osteoporotic negative remodeling of mandible of old human

Srdjan D. Poštic 

56
  MARKETING W IMPLANTOLOGII  
 basket put

Marketing w implantologii. Część II

Marketing in oral implantology. Part II

James McAnnaly

64
  WYDARZENIA   
 basket put

Osteologia w Krakowie 

68