frankfurt

Anna Spyrka 

 

 PL

IV Międzynarodowy Kongres Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej Koncepcje i strategie sukcesu terapeutycznego 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Pod koniec września miałam przyjemność uczestniczyć w IV Międzynarodowym Kongresie DGOI – Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej), który odbył się we Frankfurcie. Temat przewodni Kongresu brzmiał „Od planowania do sukcesu”.

Tradycyjnie podczas Kongres zaproponowano różny poziom przekazu informacji. Prócz Podium głównego istniały możliwości dialogu na Podium dla młodych implantologów, techników dentystycznych i asystentek a także na Podium krajowym. Sporo osób uczestniczyło także w warsztatach sponsorów.


GB

 


key words:

 


summary: