bool

Wolfgang Bollack, Uwe Richter, Marius Steigmann 

 

 PL

 Implantacja 3 D. Planowanie implantacji za pomocą szablonów nawigacyjnych Gaibergera


słowa kluczowe:

oprogramowanie planowania, szablony nawigacyjne Gaibergera, diagnostyka TK, wszczepy tytanowe, korony galwaniczne


streszczenie:

Technika wprowadzania wszczepów za pomocą szablonów, od czasu wprowadzenia pierwszego programu planowania implantologicznego Simplant w roku 1993 w USA a następnie wprowadzenia tegoż programu przez Konrada Jakobsa w roku 1995, uległa dalszemu rozwojowi pod względem jakości. W celu zastosowania z sukcesem tejże techniki przy istniejących różnorodnych wskazaniach klinicznych wymagane jest długoletnie doświadczenie, co uwidacznia się w szablonach nawigacyjnych Gaibergera.


GB

3D implantation. Implant placement planning with use of Gaiberger’s templates


key words:

 

planning program, Gaiberger’s navigation template, CT diagnostics, titanium implants, galvanic crowns


summary: